O KLUBU

Klub LTC Starý Kolín vznikl zápisem do spolkového rejstříku MV v roce 1997, sdružuje okolo 35 členů všech věkových kategorií. Vedle závodních hráčů a dětí v tenisových přípravkách zde existuje také základna rekreačních hráčů. Areál je přístupný všem zájemcům (i nečlenům klubu), kteří mají chuť si zahrát tenis.

Areál nabízí v letním období 2 antukové kurty, 1 s umělým povrchem, tréninkovou zeď, klubovnu se sociálním zázemím, šatnami a restaurací. K dispozici je tým kvalifikovaných trenérů.

Provoz areálu v letním období je od 9:00 – 21:00. Kurty je možné si objednat telefonicky u správce klubu. Ceny jsou pro jednotlivá období uvedeny v ceníku.

Kontakty

Výkonný výbor klubu

předseda: Jaromír Miškovský – 724 093 572
místopředseda:  Pavel Vobořil – 737 840 359
jednatel: Luboš Železný – 603 244 326
správce areálu:  Adam Miškovský – 735 702 286

Kontrolní a revizní komise

Tomáš Kačírek – předseda, Petr Kvasnička, Pavel Mikšík

Trenér mládeže

Adam Miškovský